Też jesteś zatroskany i wiesz o czymś, o czym powinniśmy napisać?
Trafiłeś na urzędowy beton i nie masz pomysłu jak go skruszyć?
Masz wątpliwości lub pytania do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego lub Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego swojej nieruchomości?

 

Skontaktuj się z nami, a postaramy się pomóc.
mail: witold.tosik@gmail.com
facebook: www.facebook.com/zatroskani/