Na tej stronie Zatroskani publikują kopie Rejestru Umów Gminy Aleksandrów Łódzki.
Pomimo naszych wielokrotnych wniosków Burmistrz odmówił jego publikacji na BIP Urzędu uzasadniając, że ‚jest to dokument tylko do użytku wewnętrznego’.

W linku kopia Rejestru w formacie .pdf za okres 2016.01.01 – 2016.09.30 zawierający 477 wiersze, który otrzymaliśmy z Urzędu:
Centralny Rejestr Umów i Porozumień po anonimizacji [2016.01 – 2016.09]

Dokładnie nazywa się Centralny Rejestr Umów i Porozumień i zawierać powinien wszystkie umowy podpisywane przez Urząd w Aleksandrowie Łódzkim. Istnieje od 1 lutego 2013 roku i jego powstanie reguluje Zarządzenie Nr 11/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego.

W Zarządzeniu zapisano:
Obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Umów i Porozumień dotyczy wszystkich umów i porozumień oraz aneksów do nich z wyłączeniem umów, o których mowa w § 1 ust. 2. (red. umowy wynikające ze stosunku pracy i umów na używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych).

Według Zarządzenia Rejestr powinien zawierać poniższe informacje.

Niestety, ale otrzymana kopia nie zawiera m.in. informacji o kwocie umowy. Wezwaliśmy już Urząd do uzupełnienia tej informacji.
Wnioski o kompletny Rejestr Umów za 2015 i 2014 rok też już złożyliśmy.

Poniżej pierwsze 4 strony Rejestru w formie graficznej.

Historia naszej walki o udostępnienie Rejestru Umów:
Informacje publiczne tylko do celów służbowych [13.12.2015]
Rejestr Umów bliżej Aleksandrowa [18.03.2016]
Rejestr umów w Aleksandrowie Łódzkim [17.10.2016]
Nie dla Rejestru Umów [02.11.2016]