Wyobrażacie sobie, że kontrola z urzędu skarbowego prosząc o faktury za poprzedni rok słyszy odpowiedź: … przygotujemy je (może) za dwa miesiące. Ponadto zapytanie dotyczy zdarzeń, które miały miejsce rok temu, zatem wymaga to dodatkowego nakładu pracy w celu odnalezienia przedmiotowych dokumentów.

Nie tylko billboardy podarował swojej partnerce Agnieszce Hanajczyk Burmistrz Jacek Lipiński. Spoty reklamowe Pani Poseł przed wyborami do Parlamentu w 2015r. pojawiły się także w wydawanym przez Urząd Aleksandrowskim Kurierze Samorządowym.
Ponieważ podczas wizyty w Krajowym Biurze Wyborczym faktury za taką usługę nie znalazłem, postanowiłem zapytać o nią bezpośrednio Burmistrza. Oto odpowiedź jaką uzyskałem:
[…] wniosek zostanie rozpoznany do dnia 2 grudnia 2016 roku. Rozpoznanie wniosku w w/w terminie spowodowane jest znacznym nakładem pracy związanym z obsługą dużej ilości wniosków o udzielenie informacji publicznej, jaka wpłynęła do Urzędu Miejskiego w ostatnim okresie, w tym w znacznej mierze od Pana.
Ponadto zapytanie dotyczy zdarzeń, które miały miejsce rok temu, zatem wymaga to dodatkowego nakładu pracy w celu odnalezienia przedmiotowych dokumentów.

No cóż, sam sobie jestem winny.
Gdybym nie wysyłał tylu wniosków do Urzędu, odpowiedź byłaby szybciej.
A tak będzie to zapewne 1 grudnia i z dużą pewnością będzie w niej wszystko, ale nie dokument o który wnioskuję.
Zatroskany Witek