Bez zaskoczenia. Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Pan Jacek Lipiński, nie jest zwolennikiem transparentnego działania i nie chce udostępnić umów zawieranych przez Gminę. Nasza Perła Samorządu pozostaje w tym względzie konsekwentna, potwierdzając po raz kolejny, że jawność wydatków publicznych jest mu czymś zupełnie obcym.

Czego boi się Burmistrz Jacek Lipiński ?
Jakie transakcje zawiera, że tak usilnie broni do nich dostępu ?
Czy w takiej sytuacji możemy wierzyć w uczciwe i profesjonalne działanie Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego ?

Prawo do wypowiadania się i prawo do drukowania, bez prawa do wiedzy, są całkiem puste.
Harold L. Cross za Adam Dobrawy: Mamy prawo wiedzieć o publicznych umowach

Mój wniosek o udostępnienie skanów umów Urzędu za wrzesień 2016 r. spotkał się z następującą odpowiedzią:
wniosek […] zostanie rozpoznany do dnia 2 grudnia 2016 roku. Rozpoznanie wniosku w w/w terminie spowodowane jest znacznym nakładem pracy związanym z obsługą dużej ilości wniosków o udzielenie informacji publicznej jaka wpłynęła w ostatnim czasie do Urzędu Miejskiego. […]

zawiadomienie skany umów Urzędu Gminy

Mój wniosek o udostępnienie rejestru umów Urzędu za wrzesień 2016 r. spotkał się z następującą odpowiedzią:
[…] , informuję, iż żądana przez Pana informacja ma charakter informacji przetworzonej i w związku z powyższym, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wzywam Pana do wykazania, iż uzyskanie żądanych przez Pana informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma. […]

zawiadomienie Rejestr Umów Aleksandrów Łódzki
Po konsultacji z ekspertem od tego typu spraw z Watchdog odpisałem:
W nawiązaniu do wezwania z dnia 18.10.2016 uprzejmie informuję, że żądana informacja ma charakter prosty. Żądam udostępnienie informacji prostej wobec czego wystosowanie wezwanie jest sprzeczne z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej i odmawiam jego spełnienia.

Ewentualną kwestie szczególnie istotnego interesu publicznego w załatwieniu pozostawiam ocenie organu. Jednocześnie ewentualną decyzje administracyjną proszę doręczyć za pośrednictwem ePUAP-u. Identyfikator mojej skrzynki ePUAP to: wtosik

O wynikach dyskusji będę informować. Odpowiedzi dot. skanów umów należy się spodziewać, jak w zegarku, 1 grudnia.
Zatroskany Witek