Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że do Ministerstwa Cyfryzacji w dniu 10 września br. wpłynęła petycja p. Karola Breguły dotycząca między innymi podjęcia działań na rzecz opracowania standardu publikowania danych finansowych przez administrację publiczną.
Mając na względzie sformułowane w niej oczekiwania, którym w istotnym zakresie nie sposób odmówić słuszności, pragnę zachęcić Państwa do udostępniania wykazów umów w otwartych formatach na stronach Biuletynu informacji Publicznej albo na stronach internetowych kierowanych przez Państwa ministerstw i instytucji podległych lub nadzorowanych oraz w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (danepubliczne.gov.pl) przy wykorzystaniu interfejsu programistycznego – API.
zaapelowała po koniec września 2016 minister cyfryzacji Anna Streżyńska do pozostałych ministrów.
W tamtym roku, kiedy zawnioskowaliśmy do Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego o publikację takiego rejestru, usłyszeliśmy w odpowiedzi, że:
„rejestr przeznaczony jest wyłącznie do celów służbowych/wewnętrznych i nie planuje się jego publikacji.”
rejestr_umow_odmowa
Zainspirowani apelem Pani Minister postanowiliśmy spróbować jeszcze raz. Było to 13 dni temu. Jutro spodziewamy się odpowiedzi o wydłużeniu okresu rozpatrzenia wniosku do 2 miesięcy lub odmowy udzielenia informacji w tym zakresie. Zaskoczeni być pragniemy!
wniosek_1


wniosek_2

Zatroskany Witek

PS1 Zwracamy uwagę w jakiej formie powinny być takie dane udostępniane. To nie powinny być pliki graficzne ze skanami, których nie można łatwo przetworzyć, a pliki bazodanowe typu: XLSX, CSV, czy XLS.
Ministerstwo Cyfryzacji publikuje wykaz zawieranych umów na portalu danepubliczne.gov.pl w formatach XLSX i CSV, na stronie podmiotowej BIP w formatach XLS

PS2 Przykład z samej góry: Rejestr umów w Ministerstwie Cyfryzacji.

PS3 Apel Pani Minister: http://di.com.pl/anna-strezynska-wezwala-innych-ministrow-do-publikowania-rejestrow-umow-55581

mc1 mc2