Przyznać muszę, że Burmistrz Lipiński po raz kolejny mnie zaskoczył i nie wiem co zrobić. Podpowiedzcie proszę.

Czekając na wykonie wyroku WSA (II SAB/Łd 157/16) zobowiązującego Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego do udostępnienia mi dokumentów, na podstawie których Gmina wynajęła PO swoje billboardy, byłem już w posiadaniu faktury wystawionej przez Gminę Komitetowi Wyborczemu PO. Taka informacja znalazła się także w artykule na blogu z 14 września, tj. na dzień przed oficjalną odpowiedzią z Gminy.
A Gmina w odpowiedzi, 15 września przesyła mi wyłącznie zamówienie Komitetu Wyborczego PO na gminne billboardy. Bardzo to dziwne, że w Urzędzie nie ma żadnego innego dokumentu potwierdzającego realizację usługi, czy zawarcie umowy. Może bym to tak zostawił, ale przecież mam fakturę wystawioną przez Gminę, dlatego dla pewności wysyłam wezwanie do Urząd do uzupełnienia odpowiedzi:

do: <p.majer@aleksandrow-lodzki.home.pl>, <gmina@aleksandrow-lodzki.pl>
Szanowny Panie,
dziękuję za przesłany dokument i jednocześnie wzywam Urząd do niezwłocznego uzupełnienia mojego wniosku z 11 marca 2016 r. , mając na uwadze, że nie stanowi on odpowiedzi na mój wniosek.
Przypominam, że wnosiłem o udostępnienie umów na podstawie, których nastąpiło użyczenie billboardów, a otrzymałem jedynie zamówienie Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej RP, w żaden sposób nie potwierdzone przez Urząd. Czy mam przyjąć, że jest to jedyny dokument dotyczący tej sprawy ?

Oto odpowiedź jaką otrzymałem.

odpowiedź Gmina Aleksandrów Łódzi

Jeżeli „Przekazany do Pana dokument zamówienia jest jedynym dokumentem w tej sprawie” to czym jest poniższa faktura wystawiona przez Gminę?faktura Gmina Aleksandrów Łódzki dla PO

Pomóżcie, podpowiedzcie, bo już nie tylko zatroskany, ale zdezorientowany jestem.
Zatroskany Witek