Gmina Aleksandrów Łódzki planuje odkupić „za symboliczną złotówkę” od Fundacji Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultur Kościół św. Stanisława Kostki wraz z wyposażeniem, tak aby znalazł się on we władaniu Gminy z jednoczesnym zachowaniem prawa Fundacji do działania na obszarze Kościoła – to część odpowiedzi jaką otrzymaliśmy na nasze zapytanie o informacje publiczną.

Ale od początku: Ze względu na „niezgodną z prawem kanonicznym” działalność, arcybiskup Marek Jędraszewski zakazał w 2013 ks. Jackowi Stasiakowi „sprawowania mszy św. w miejscu do tego nieuprawnionym, to znaczy w kościele św. Stanisława Kostki w Aleksandrowie Łódzkim”, prowadzenia działalności gospodarczej i finansowej. Zwrócono także uwagę, że kościół św. Stanisława Kostki ma nieuregulowany status, dlatego nie wolno w nim sprawować żadnych obrzędów liturgicznych czytaliśmy w prasie ponad 3 lata temu.

Teraz natomiast pojawiła się kwestia licytacji wyposażenia samego kościoła. Zaskoczeniem była dla nas deklaracja Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego, który nie wykluczył, że Urząd wykupi licytowane przedmioty! Wśród informacji pojawiała się także kwota 900 tys. zł które Gmina do tej pory przekazała na rzecz kościoła więc postanowiliśmy potwierdzić to u źródła zapytaniem:

Mając na uwadze artykuł: Licytacja wyposażenia kościoła św. Stanisława Kostki w Aleksandrowie Łódzkim (link), wnoszę w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o udostępnienie w formie elektronicznej na mój adres email:

– dokumentów źródłowych na podstawie, których Gmina przekazała 900 tys. na remont kościóła św. Stanisława Kostki,
– dokumentów, ew. potwierdzenia i uzasadnienia dla planów Gminy udziału w przedmiotowej licytacji i wykupienia licytowanych przedmiotów.

Otrzymaliśmy poniższą odpowiedź wraz ze skanami umów, które także udostępniamy.
Licytacja wyposażenia kościoła - odpowiedź Gminy

Umowa dofinansowania kościoła przez Gminę

umowa dotacji kościoła – 2008 – 01
umowa dotacji kościoła – 2008 – 02
umowa dotacji kościoła – 2009
umowa dotacji kościoła – 2010
umowa dotacji kościoła – 2011

W 2008 dwie umowy po 25 tys., w 2009 na 250 tys., w 2010 na 250 tys., w 2011 na 300 tys. w sumie 900 tys. – wszystkie podpisane przez Burmistrza Jacka Lipińskiego, Skarbnika Grzegorza Siecha i Prezesa Zarządu Fundacji Jacka Stasiaka.

Ktoś potrafi wytłumaczyć mi, w jakim celu Gmina przejmuje kościół od Fundacji, która działając komercyjnie nie jest w stanie go utrzymać? Czy będziemy mieć pierwszy, modelowy urzędowy kościół w Aleksandrowie Łódzkim ? W odpowiedzi słowa o tym nie ma, chodź tego też dotyczył mój wniosek.
Miejskie uroczystości patriotyczno-religijne, wbrew wytycznym Kurii, już się odbywają w tym kościele. Co jeszcze?
Może sesje Rady Miejskiej z Przewodniczącym i Burmistrzem na ambonie, a może cały Urząd należy przenieść do kościoła?
No i kluczowe pytanie: kto będzie w Urzędzie odpowiedzialne za organizację kościelnego życia mieszkańców i jaka część budżetu gminy będzie poświęcona na jego prowadzenie?

Zatroskany Witek