Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego nie podziela mojego zdania, że rejestr umów zawieranych przez gminę powinien być dostępny dla wszystkich.

Na mój wniosek o udostępnienie takiego rejestru na BIP otrzymałem odpowiedź, że wg. Burmistrza rejestr przeznaczony jest wyłącznie do celów służbowych/wewnętrznych i nie planuje się jego publikacji.

rejestrUmow_odmowa

Bardzo dużo w temacie upubliczniania rejestrów umów przez różne urzędy i działań zmierzających do ich upowszechnienia można przeczytać na Blogu Dobrawego:

Systematyczne publikowanie stale aktualnego rejestru umów w Biuletynie Informacji Publicznej wpływa na jakość debaty publicznej, ponieważ zainteresowany obywatel może w każdym przypadku sprawdzać oraz odnosić się do konkretnych wydatków instytucji publicznej. Pozwala to również na uniknięcie w wielu przypadkach wątpliwości co do racjonalności wydatków oraz ich wysokości.

Wiedząc o tym, że każdy wydatek jest jawny i może zostać krytycznie oceniony decydent bardzo dba o to, aby zapłacona kwota zapewniała dobrą jakość za dobrą cenę. To oczywista oszczędność i ochrona przed nieprawidłowościami.

Widząc jak pieniądze są wydawane i co ile kosztuje możemy się z tego uczyć. Niektórzy porównują ceny pomiędzy gminami i tak zaczyna się wspólne myślenie o tym jak wydać pieniądze najlepiej. http://ochrona.jawne.info.pl/procedura-rejestrow-umow/

Tam też zestawienie publicznych rejestrów umów z całej Polski.

W Aleksandrowie Łódzkim strategia udostępniani informacji przez urząd sprowadza się do:

Dlaczego tak uważam? Ponieważ o protokoły z sesji musiałem powalczyć. Dostępu do nagrania audio z sesji BRAK! List obecności na sesji  BRAK. Nie mówiąc już o możliwości sprawdzenia kto, jak głosował. Wyobrażam sobie reakcję, na postulat o przekaz video z sesji (co robi nawet na żywo część urzędów). Publikacji projektów uchwał na sesję BRAK. Uzasadnień i opisu uchwał BRAK. Protokołów z Komisji BRAK. Sprawozdań z działalności Burmistrza BRAK. Dostęp do projektu zmian w planie zagospodarowania … zapraszamy do pokoju 109. Informacji o kosztach poszczególnych imprez, czy świątecznych iluminacji… BRAK

Jeżeli Burmistrz nie ma zamiaru udostępnić rejestru zrobię to na blogu jak tylko go otrzymam, o co właśnie zawnioskowałem.

Zatroskany Witek

Poniżej wybrane przykłady korespondencji z Burmistrzem dot. materiałów na BIP.

BIP_odpowiedz

nagarnia_z_sesjinagarnia_z_sesji2rejestrUmow_gmail